loader image

מעוזר פרלמנטרי ליזם חברתי – חנוך רוגוז'ינסקי

33:04 דקות

מה חרדי צריך לעשות כדי להשתלב בשוק החילוני? איך מכינים מנכ"ל חילוני לקליטה של עובדים חרדים? האם היציאה החרדית לשוק העבודה צריכה להגיע על חשבון החרדיות שלהם? חנוך רוגוז'ינסקי עונה על כל השאלות.

בזמן הקלטת הפרק במרכז אחים

את הפרק הזה הקלטתי לפני פסח, אבל הוא עולה רק עכשיו. חוזרים למסלול.

חנוך רוגוז'ינסקי – מנהל פרויקטים ידועים (וכאלה שפחות) לשילוב הציבור החרדי בשוק העבודה, עומד בראש ארגון שח"ר (שילוב חרדים בצה"ל), משפטן בעל תואר שני, מרצה קבוע בפני בכירים במשרדי הממשלה ובצה"ל (וחסיד גור) משוחח איתי על מחיר השילוב, המטרה והאתגרים.

אז על מה דיברנו בפרק במקום לעזור לנשים שלנו לנקות את לפסח:

  • ישראליזציה מול החרדיות.
  • מה חרדים לא מבינים על חילונים?
  • מה חילונים לא מבינים על חרדים?
  • איך מגיעים בגיל 26 להיות עוזר אישי של חבר כנסת.
  • למה הוא מעודד נערים חרדים לעסוק בזמן החופשה ביזמות?

להרשמה לניוזלייטר ולקבלת פוסטים ישירות למייל