עובדה: העולם מתחלק לשני סוגי אנשים,
אלו שישאירו פרטים באתר ואלו שיעדיפו את כל שאר האופציות.

01. לסוג הראשון:

02. לסוג השני:

כל שאר האופציות